MYANMAR QUARTERLY :

COVER STORIES The Myanmar Quarterly
By 0

■ နိဒါန္း ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အေစာပိုင္းကာလမွာ ဒီမိုကရက္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္မား ရွင္သန္ေနေသာ “ေရႊေခတ္” ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံမွ…

COVER STORIES The Myanmar Quarterly
By 0

စာေရးသူဟာ အေျခခံမိသားစုဘ၀က ေပါက္ဖြားလာခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ခဲ့ရတာမို႔ သူေဌးေတြး မေတြးတတ္ပါ။ ဆည္းပူးခဲ့တဲ့ ပညာနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းခြင့္ကို ရခဲ့ရတဲ့အတြက္ ထိုက္သင့္တဲ့ ဘ၀အေျခအေနတစ္ခုမွာ သက္ေသာင့္သက္သာ…

COVER STORIES The Myanmar Quarterly
By 1

ရက္ေပါင္း ၁၀၀၊ တစ္ႏွစ္၊ ငါးႏွစ္ စသျဖင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အခ်ိန္မည္မွ် လုိအပ္ပါသနည္း။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္…

COVER STORIES The Myanmar Quarterly
By 0

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာရမည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လကို အစျပဳ၍…

COVER STORIES The Myanmar Quarterly
By 0

■ နိဒါန္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ အာဏာရလာတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရ တာ၀န္ယူခဲ့တာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ တစ္ႏွစ္တင္းတင္း…

COVER STORIES The Myanmar Quarterly
By 0

■ ၁။ နိဒါန္း ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အျခားေသာ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အကူးအေျပာင္း သုံးခု စတင္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ အာဏာရွင္စနစ္မွ…

MYANMAR QUARTERLY The Myanmar Quarterly
By 0

၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ရလဒ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၫႊန္းကိန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္…

COVER STORIES The Myanmar Quarterly
By 0

ႏုုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုု ေလ့လာရာတြင္ ျပည္တြင္းရွိ ႏုုိင္ငံေရးမွ်ေျခမ်ား၊ မူ၀ါဒ အေကာင္းအဆိုုးမ်ားအား ေလ့လာသံုုးသပ္ျခင္းသည္ အေရးပါသကဲ့သိုု႔ ျပင္ပ အခ်င္းအရာမ်ား ျဖစ္ေသာ ပထ၀ီႏုုိင္ငံေရး၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကိုုလည္း လံုုး၀…

COVER STORIES The Myanmar Quarterly
By 0

(၁) ဤေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲျပင္ပ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ ႐ုပ္ရွင္အကယ္ဒမီ၊ ျမန္မာအိုင္ေဒါႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားျပႆနာ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ခ်ဥ္းကပ္ထားသည္။ အျခားသံုးသပ္သူမ်ားက ျပည္ေထာင္စု…

COVER STORIES The Myanmar Quarterly
By 0

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခ်ိန္သည္ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ အဆုံးသတ္ခါနီး အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္လႊားတြင္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ ေပၚေပါက္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။…

1 2 3 4 5 11