ေယာမင္းႀကီးဇရပ္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ Talk Show (ဒုတိယရာသီအတြက္ ပထမစကားဝိုင္း)

0

ေယာမင္းႀကီးဇရပ္ – Talk Show ၏ (ဒုတိယရာသီအတြက္ ပထမစကားဝိုင္း) စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ “ဗဟိုမွခြာ ေဒသတည္ရာ ျပန္သြားၾကပါစို႔ – Going Local” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မတ္လ ၁ ရက္ (တနင္းဂေႏြ) ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ဆူးေလ ဘုရားလမ္းေထာင့္ရွိ Rosewood Yangon Hotel ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Going Local (Part 1)
Going Local (Part 2)
Going Local (Part 3)


Share.

About Author

Avatar

Leave A Reply