ေယာမင္းၾကီးဇရပ္ (Talk Show) ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ

0

ေယာမင္းႀကီးဇရပ္ -Talk Show ၏ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ” ေယာမင္းႀကီးဇရပ္စကားဝိုင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း အနာဂတ္အတြက္ ျမန္မာ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ (စေန)ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္၊ ျပည္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ေယာမင္းႀကီးဇရပ္စကားဝိုင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း အနာဂတ္အတြက္ ျမန္မာ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား (အပိုင္း ၁) ISP-Myanmar ၏ တက္သစ္လူငယ္ သုေတသန အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ လူငယ္သုေတသီမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေကာင္းဆုံး သုေတသန စာတမ္းကို အက်ဥ္း႐ုံး ရွင္းျပျခင္း။
ေယာမင္းႀကီးဇရပ္စကားဝိုင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း အနာဂတ္အတြက္ ျမန္မာ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား (အပိုင္း ၂)
ေယာမင္းႀကီးဇရပ္စကားဝိုင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း အနာဂတ္အတြက္ ျမန္မာ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား (အပိုင္း ၃)
ေယာမင္းႀကီးဇရပ္စကားဝိုင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း အနာဂတ္အတြက္ ျမန္မာ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား (အပိုင္း ၄)
Share.

About Author

Avatar

Leave A Reply