ဒုတိယအႀကိမ္ တက္သစ္လူငယ္သုေတသန အစီအစဥ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ေၾကညာခ်က္

0

ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ (ISP-Myanmar) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ တက္သစ္လူငယ္ သုေတသန အစီအစဥ္ (Emerging Young Researcher Initiative) သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည့္ သုေတသန အဆိုျပဳလႊာ ၄၄ ေစာင္အနက္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ အဆိုျပဳလႊာ ၁၅ ေစာင္ ကို ယေန႔ (စက္တင္ဘာ ၃၀) တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

Share.

About Author

Avatar

Leave A Reply