ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ EU သံအမတ္ႀကီး မွတ္ခ်က္စကား

0
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ EU သံအမတ္ႀကီး မွတ္ခ်က္စကား

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က “ကြဲျပားမႈမ်ားေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ တရားမွ်တမႈ – ဒႆန အေျဖႏွင့္ မူ၀ါဒအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ISP – Myanmar မွ ျပဳလုပ္ေသာ Myanmar Quarterly Symposium အဖြင့္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ (EU) သံအမတ္ႀကီး H. E. Kristian Schmidt ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္စကား ဗီဒီယို ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အလြတ္သေဘာ ျပန္ဆိုထားခ်က္ကို ေအာက္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

► EU သံအမတ္ႀကီး၏ အဖြင့္မွတ္ခ်က္

မဂၤလာပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ က်ေနာ္ ခံစားေနရတာ တကၠသိုလ္ကို ျပန္ေရာက္သြား သလိုပါပဲ။ က်ေနာ္ ဒီအခမ္းအနားကို ဆက္ၿပီး ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ကိစၥ သံုးခု လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ လုပ္ခ်င္တာက ပထမက လူမႈတရားမွ်တမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒႆနဆိုင္ရာ ေရေသာက္ျမစ္ကို ရွာခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ထင္တာ ဒီ ေရေသာက္ျမစ္ရဲ႔ အခ်ဳိ႔ဟာ ဥေရာပမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ ေျပာသင့္တယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္။ ဒုတိယ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက ဒီသေဘာတရားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ သက္ဆိုင္ ေလ်ာ္ညီရဲ႕လား ဆိုတာပါပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ သမိုင္းနဲ႔လည္း ပတ္သက္မွာပါ။ တတိယ အခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမႈတရားမွ်တမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လို အေျခအေန ရွိတယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္ျမင္သေလာက္ သံတမန္ ဆန္ဆန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္ ပါတယ္။

ပထမ အခ်က္ကို စခ်င္ပါတယ္။ လူမႈတရားမွ်တမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒႆနဆိုင္ရာ ေရေသာက္ျမစ္ပါ။ မွန္းၾကည့္ၾကပါ စို႔။ ကမၻာႀကီးမွာ လူတဦးခ်င္းစီက သူတို႔ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ သူတို႔ အတြက္ သူတို႔ တိုက္ပြဲဝင္ၾကတယ္။ ေတာရိုင္း ဥပေဒသ လိုေပါ့။ ဒီအေျခအေနက ဖရိုဖရဲ ပရမ္းပတာ (chaos) အေျခအေနကို ဦးတည္ေစမယ္ ဆိုၿပီး ဥေရာပမွာ ဒႆနသေဘာအရ သိျမင္ နားလည္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ လူတိုင္းက တိုက္ ခုိက္ၾကတယ္။ ဘာ ဥပေဒသမွ မရွိဘူး။ ဖရိုဖရဲ အေျခအေနပဲ ျဖစ္လာေစမယ္။ ဒါေၾကာင့္မလို႔ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိန္နဲ႔ အမွ် ျဖစ္ထြန္းလာတဲ့အခါ အခ်ဳိ႔ေသာ ဥပေဒသေတြ လိုအပ္ေၾကာင္း နားလည္ လာၾကပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ လူသား တဦးခ်င္းစီဟာ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈ ပဋိဉာဥ္ (social contract) ေအာက္မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ အခ်ဳိ႔ကို ေပးအပ္ စြန္႔လႊတ္ဖို႔ အသင့့္ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဂၽြန္ ဂ်က္ ရူးဆိုးရဲ႕ အဆိုအရဆိုရင္ လူမႈ ပဋိဉာဥ္ဆိုတာ ဥပေဒသ တခု အတိုင္း၊ စနစ္တခုေအာက္မွာ က်ေနာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ၾကမယ္။ ဒါဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ေနထိုင္တဲ့ လူမႈ အဖြဲ႔ အစည္းအတြက္ ေကာင္းခ်ီ ျဖစ္ပါမယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာရင္ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေကာင္းခ်ီး ျဖစ္ေစပါမယ္။ စနစ္ဆိုတာက အမ်ားအျပား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္၊ ဒီမိုကေရစီ… စသည္ျဖင့္။

တူညီတဲ့ အခ်က္က ဒီစနစ္အားလံုးမွာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကို လူေတြ တန္းတူ ညီမွ် အက်ဳိးရလဒ္ ရေအာင္၊ မေပးေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းပါဘူး။ အရင္းရွင္ စနစ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ျဖစ္ … ေအာင္ႏိုင္သူေတြ ရွိပါမယ္။ ရႈံးနိမ့္သူေတြ ရွိပါမယ္။ ေသခ်ာတာက အရင္းရွင္ စနစ္လို႔ ေျပာရင္ လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္က အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ဘယ္လို ျဖစ္ေစလဲဆိုေတာ့ ခ်မ္းသာသူက ပို ခ်မ္းသာလာပါတယ္။ ဆင္းရဲသူက ပိုဆင္းရဲ ရပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ လူမႈ တရားမွ်တမႈဆိုတဲ့ သေဘာတရားက ဝင္ေရာက္လာပါတယ္။

ဥေရာပမွာ ၁၉ ရာစုမွာ စက္မႈေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးကေန စလာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ အင္အားစုေတြ အၾကား အကြဲအျပားေတြ ႀကီးမားလာပါတယ္၊ အကြဲအျပား ေတြက ဘာျဖစ္လဲဆုိရင္ စက္ရံုေတြမွာ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္လုပ္ၾကတယ္၊ စက္ရံု ပိုင္ရွင္ေတြက ဇိမ္နဲ႔ ေနၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ပဲ ေကာင္းတဲ့ က်န္းမာေရး၊ သူတို႔ ကေလးေတြက ပညာေရး အသီးအပြင့္ေတြ ခံစားၿပီး၊ အလုပ္သမားေတြ က်ေတာ့ ဆုိးဆိုးရြားရြား ေနေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မလို႔ ၁၉-ရာစု ဥေရာပမွာ ဒီလို အင္အားစုေတြက လူမႈတရားမွ်တေရး သေဘာတရားကို မိတ္ဆက္ဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။

ခုနက ေျပာတဲ့လူ (ဦးေနထြန္းႏိုင္၏ ကနဦးမိတ္ဆက္မႈအား ရည္ညႊန္း) တင္ျပ သြားသလိုပါပဲ၊ တရားမွ်တေရး ဆိုၿပီး တရားရံုးေတြမွာ မွ်တတဲ့ ဥပေဒေတြကို ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူမႈ တရားမွ်တေရးဆုိတာသည္ စနစ္က အသီးအပြင့္ ေတြကို မွ်မွ်တတ ေဝမွ်ေပးျခင္းလုိ႔ ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရဲ႔ ေကာင္းက်ဳိ္း ရလဒ္ေတြကို၊ ဒါမွမဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္ေတြကို လူမႈ အဖြဲ႔ အစည္းအတြင္းက ေကာင္းခ်ီးရတဲ့အတိုင္း၊ လူတိုင္းက မွ်တတဲ့ ေဝစုတခု ရရွိေရးပါ။ ဒါသည္ ဥေရာပသားေတြ ျမင္တဲ့ လူမႈတရားမွ်တေရး ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ တစ္ခုရွိပါေသးတယ္၊ လူမႈ တရားမွ်တေရး ဆုိတာဟာ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥတခု မဟုတ္ပါဘူး။ မွားတယ္-မွန္တယ္ ဆိုတဲ့ ကိစၥလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒထဲမွာ ထည့္ေရးထားတဲ့ ကိစၥလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လူမႈတရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ အလုပ္ သမားသမဂၢေတြ၊ အလုပ္သမား၊ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတြ၊ ကၽြန္ေတြ၊ ထရပ္ၾကၿပီး… ေနဦး.. ဒါကေတာ့ တရားမွ်တတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူး၊ ဒါဟာ တည္ေဆာက္ပံုစနစ္ အရကိုက မမွ်တမႈ ျဖစ္ေနၿပီ၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရတယ္ဆုိၿပီး ရုန္းႂကြ ေႂကြး ေၾကာ္ေအာ္သံေတြ ကေနတဆင့္ လူမႈတရားမွ်တေရး ျဖစ္လာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ က်င့္ဝတ္ပိုင္း ကိစၥလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သီအိုရီ သေဘာတရားလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒါက လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အတြင္းမွာရွိတဲ့ အုပ္စုေတြက ကိုယ္သည္ မွ်မွ်တတ အျပဳအက်င့္မခံရဘူး၊ သာနာမႈ မခံရဘူးဆုိတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ကေန ေတာင္းဆို ေပၚထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ဥေရာပမွာ ျမင္တဲ့ လူမႈတရားမွ်တမႈ သေဘာပါ။

က်ေနာ္ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ အေမရိကန္က သေဘာတရားမဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ အုိဘားမား (က်န္းမာေရး) ေစာင့္ေရွာက္မႈ Obama Care တုိ႔၊ ေက်ာင္းလခ ေထာက္ပံ့မႈတို႔ အစရွိသျဖင့္ အရာေတြသည္ လူမႈတရားမွ်တမႈ မဟုတ္ပါဘူး။ ထားလိုက္ပါ။ (ျပံဳးလွ်က္) အေမရိကန္ အယူအဆေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။

ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာသည္ လူမႈ တရားမွ်တမႈ လုိအပ္ပါသလား၊ ျမန္မာတို႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ လူမႈ တရားမွ်တမႈ သေဘာတရားနဲ႔ ေလ်ာ္ညီပါသလား ဆုိရင္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အေျဖ မေပးႏုိင္ပါဘူး။ ဒါက ခင္ဗ်ားတို႔ပဲ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားတို႔ သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ အံုၾကြမႈေတြ၊ လူထု လႈပ္ရွားမႈေတြ အမ်ား ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုလုိနီစနစ္ကို တြန္းလွန္ပစ္တယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ အံုၾကြမႈ၊ လယ္သမား သူပုန္ထမႈ၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္း သံဃာမ်ား အုံၾကြမႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ျဖစ္ခဲ့တာကို ျပန္ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္ရဲ႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ အရေတာ့ လူမႈ တရားမွ်တမႈကို လုိခ်င္လုိ႔ အံုၾကြၾကတာ ျဖစ္တယ္။ မမွ်တမႈ အေပၚ တိုက္ပြဲဝင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားက ခင္ဗ်ားတို႔ သမုိင္းမွာ အခ်ိန္ရလာတာနဲ႔အမွ် ျမန္မာအတြက္ ေလ်ာ္ညီေသာ ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာရမွာျဖစ္တယ္။ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး၊ ၁၉၈၈ လႈပ္ရွားမႈတုိ႔ကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အဲ့ဒါေတြရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြ ခံစားရၿပီလား၊ အခု အခ်ိန္အထိ မွ်မွ်တတ မေဝမွ်ရ ေသးဘူးလား။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အသီးအပြင့္ေတြကို တန္းတူညီမွ် ရႏိုင္ၾကၿပီလား။ ေမးခြန္းထုတ္ ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူမႈတရားမွ်တေရးသည္ အခု အခ်ိန္မွာ၊ လူအားလံုး အတြက္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအတြက္ အင္မတန္မွ အကၡရာက်တဲ့ အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ က်ေနာ့္ရဲ႕ ပုဂၢလိက အျမင္အရ ဒါက လူမႈၾကန္အင္လကၡဏာ (Nation building) ႏိုင္ငံတည္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရံုမွ် မဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္လုိ႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္ ဖြင့္ဆိုခ်င္တာက ဒီတုိင္းျပည္မွာ ရွိေနတဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမထဲမွာ ေနထိုင္ၾကသူေတြက အသစ္ေသာ လူမႈ ပဋိဉာဏ္ အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ လႈပ္ရွားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မွ်တမႈ ဆုိတာဘာလဲ၊ တုိင္းရင္းသားေတြ အၾကား ေဆြးေႏြးေျပာ ဆိုေနၾကတာပါ။ လူတိုင္းက သယံဇာတေတြက ရလာမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို မွ်မွ်တတ ေဝမွ်ရရပါမယ္။ က်ေနာ့္ အျမင္အရေတာ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြဟာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ နစ္နာခံစားရမႈေတြ၊ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုေတြ ရဲ႔ လြတ္လပ္မႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ သဘာဝ သယံ ဇာတေတြကို ဘယ္သူက ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရသင့္သလဲ ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ျမစ္ဆံုမွာ တာတမံေဆာက္ၾကတဲ့ အခါ စြမ္းအင္အတြက္ ဘယ္သူက အက်ဳိးရွိမွာလဲ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ၾကတဲ့အခါ ဘယ္သူက အက်ဳိးရွိမွာလဲ။ ဒါေတြဟာ တရားမွ်တမႈအတြက္ ေမးခြန္းေတြပါပဲ။

အခုအခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႔ အစိုးရက (က်ေနာ္တို႔က အာရွစံႏႈန္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ယွဥ္ၾကည့္ရင္) ကိန္းဂဏန္းအရ ျပန္ၾကည့္ပါ။ အခြန္ ဘယ္လို ႏႈန္းထားနဲ႔ ေကာက္ေန ပါသလဲ၊ ဘယ္လို ခြဲေဝ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ လုပ္ေနပါသလဲ။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအတြက္ကို ဘယ္လို ျပန္မွ်ေဝ ပါသလဲ။ ဘာေတြ႔ ရသလဲဆုိရင္ အခြန္ႏႈန္းထားသည္ GDP ရဲ႕ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္သာ ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေက်ာက္စိမ္းအေပၚမွာ၊ အျခားကိစၥေတြ အေပၚမွာ ေငြအမ်ားႀကီး ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အခြန္က ေနရတဲ့ ဝင္ေငြက ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရတယ္ဆုိေတာ့ အာရွတိုက္မွာ အနိမ့္ဆံုးဆုိတဲ့ ႏႈန္းပါ။

ေသခ်ာတာ က ဥေရာပမွာ ၾကည့္မယ္ ဆုိရင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ေငြရေပါက္သည္ အခြန္ကေနလာတာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ (၄၀ ကေန ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကေန လူမႈ တရားမွ်တမႈအတြက္ ျပန္ ခြဲေဝေပးပါတယ္။ လူမႈ ကာကြယ္မႈ ေပးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ကိစၥေတြဆီကို ျပန္ ေဝမွ်ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ဆိုခ်င္တာက ဒီသေဘာတရားဟာ ျမန္မာေတြ အတြက္ ဆီေလ်ာ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔က လူမႈၾကန္ အင္လကၡဏာ (Nation building) ႏိုင္ငံတည္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ရွိေနၾက လို႔ပါပဲ။ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုေတြ အားလံုးက အတူတကြ ေနထိုင္ၾကတာ ပို ေကာင္းတယ္လို႔ ျမင္ေအာင္ လုပ္ၾကရမွာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အတူ ေနထိုင္ၾကရင္ ပိုေကာင္းတယ္။ စနစ္တခု၊ လူတိုင္းက မွ်တစြာ ရရွိခံစားႏိုင္တဲ့ စနစ္တခု ေအာက္မွာ ေနထိုင္ၾကဖို႔ပါပဲ။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက အေရးႀကီးပါတယ္၊ တရားရံုး၊ ဥပေဒ အေရးႀကီးပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ ျမင္တာကေတာ့ ေသြးေတြ စီးဆင္းလွည့္ပတ္ ရွင္သန္ေနတဲ့ သမဂၢမ်ား၊ ေသြးစည္း ညီညြတ္မႈလို႔ ခံစားၾကရတဲ့အ ခ်က္၊ အဲသည္လို ပိုင္ဆိုင္ခံယူမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ တရားဝင္မႈ၊ ဒါေတြက ႏိုင္ငံတခုရဲ႔ အသည္းႏွလံုးပါ။ ႏိုင္ငံတခုရဲ႔ အသည္းႏွလံုးလို႔ ခံစားၾကရတာက ခင္ဗ်ားတို႔က အျပဳခံ တေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔က အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔က အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရးကို ရပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ လူတိုင္း ခံစားႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ (UHC) ကို ခံစား ႏိုင္ရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရွိရမယ္။ လူတိုင္းကို ေလးစားသမႈနဲ႔ ဆက္ဆံ ျပဳမူမယ့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ မွ်တမႈ အတြက္ ေမးခြန္းေတြက ဒါပါပဲ။ မဲဆႏၵရွင္ေတြ ဆိုတာကလည္း မဲေပးရံု သက္သက္ မဟုတ္ ပါဘူး။ ႏိုင္ငံသားေတြလို ခံစားၾကရပါမယ္။ အဲဒီ အတြက္ လူတိုင္းက မွ်မွ်တတ ရၾကပါရဲ႕လား၊ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ အခြင့္အလမ္းတန္းတူ ရွိၾကပါရဲ႔လား ဆုိတာသည္ လူမႈတရား မွ်တေရးရဲ႕ အေျဖ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္တာက လူတုိင္းသည္ တန္းတူညီမွ် ေမြးဖြားလာၾကပါတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး ခင္ဗ်။ သိပ္ကြာျခားပါတယ္။ အခ်ဳိ႔က ပါရမီ ထူးခၽြန္မႈနဲ႔ ေမြးလာတယ္။ အခ်ဳိ႔က ေမြးလာကတည္းက ခ်မ္းသာတဲ့ မိသားစုက ေမြးလာတယ္။ အထူး ခံစားခြင့္ ရၾကတယ္။ အခ်ဳိ႔က ေမြးလာကတည္းက မသန္စြမ္းသူေတြ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ေမြးလာကတည္းက အတူတူပဲ ဆုိတာ မွားပါတယ္။ ဘယ္အရာက တူရမလဲဆုိရင္ ဘယ္လုိပဲ ေမြးလာေမြးလာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ ပညာေရးအားျဖင့္ အခြင့္အလမ္း တန္းတူ ညီမွ် ရွိရပါမယ္၊ က်န္းမာ ၾကရပါမယ္။ ဒါက အလိုအေလ်ာက္အားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ တန္းတူညီမွ် ေမြးလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းက ေထာက္ပံ့ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔လည္း သင့္ပါတယ္။ ပညာေရးသည္ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အခမဲ့ ပညာေရးကို အားလံုး အတြက္ သာတူ ညီမွ်မႈ မရွိဘူးဆုိရင္ လူမႈတရားမွ်တမႈကို မစဥ္းစားပါနဲ႔ဦး။ ပညာေရးအတြက္ ဆဝပံုခ်ထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ နည္းေနတယ္ ဆုိတာကို စကားႀကံဳတုန္းထည့္ ေျပာရမွာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူမႈတရားမွ်တမႈ ဘယ္လုိ ျဖစ္သင့္သလဲလုိ႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ ဒီကလူေတြ ကုိယ္တုိင္ ေျဖရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျဖအေနနဲ႔ က်ေနာ္ ေျပာပါမယ္။ လူ ေလးဦးမွာ တဦးက ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏႈန္းေအာက္မွာ ေရာက္ေနပါတယ္ အဲ့ဒါက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး နိမ့္က်ေနတယ္ဆုိတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါသည္ လက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခုက ဖြဲ႔စည္းထားမႈ အေနအထားပါ။ ဥပမာ ေျမယာ ကိစၥမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမယာကိစၥသည္ တစ္ကမၻာလံုး လူမႈလႈပ္ရွားမႈေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါ ေတာ္လွန္ေရးေတြမွာ ေျမသည္ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို ႔ဆီမွာ ေျမအေပၚမွာ ဘယ္လုိ မွ်မွ်တတ ခြဲေဝၾကပါသလဲ။ က်ေနာ္ကေတာ့ သိပ္မေသခ်ာပါဘူး။ အခု ရွိေနတဲ့ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း၊ ပလပ္ေျမမ်ား ဥပေဒဟာဆိုရင္၊ ဘာျဖစ္ႏုိင္သလဲ ဆုိရင္ မမွ်တတဲ့ ရလဒ္မ်ဳိး ထြက္ေပၚ ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒီေျမအေပၚေနလာတဲ့ သူေတြသည္ စနစ္အရ၊ ဥပေဒအရ အေထာက္အထား မျပႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဒီေျမကို ဆံုးရႈံးရမယ့္ အႏၱရာယ္ ရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ ဓေလ့ ထံုးတမ္းအရ ပိုင္ဆိုင္ၾကတဲ့ ေျမေတြပါ။ လူမႈတရားမွ်တမႈ ရႈေထာင့္ကေနၾကည့္ရင္ ေျမကိစၥကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကရ မွာပါ။

ေနာက္တခုက ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဥေရာပ ကေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး ကိစၥေတြ မွာ ဥေရာပ သမဂၢကေနၿပီး ေစ်းကြက္ကုိ ဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုးတက္ လာတာေတြလည္း ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ အထည္ အလိပ္စက္ရံုမွာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ငါးသိန္းေက်ာ္ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပ စီးပြားေရးေတြသည္ အလုပ္ေပးတာ မွန္ေပမဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနက ဆုိးဆုိးရြားရြားပဲ ဆုိရင္ လူမႈတရားမွ်တမႈ မျဖစ္ေတာ့ပဲနဲ႔ ပိုၿပီးေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေစတယ္ ဆုိတဲ့ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္မႈပဲ ျဖစ္ေတာ့မွာေပါ့။

အဲဒီအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈကို ပံုေဖာ္လာဖုိ႔အတြက္ ဆုိရင္ လုပ္ငန္းခြင္ ေကာင္းမြန္ေရး၊ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခ သတ္မွတ္ေပးေရး စတာေတြကို တည့္မတ္ ေပးရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေနအထား ပိုၿပီး တုိးတက္လာတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္ေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား၊ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခ လစာတို႔ကို ၾကည့္ေျပာရင္ပါ။ တိုးတက္မႈ ရွိလာပါတယ္။ အခု ခင္ဗ်ားတို႔ ဆီမွာ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ထားမႈ ရွိေနပါၿပီ။ လူမႈတရားမွ်တမႈ အတြက္ ေျပာမယ္ ဆိုရင္ ဒါဟာ အေျခခံက် တဲ့ အခ်က္တခုပါ။ အလုပ္သမားေတြ အသက္ရွင္သန္ဖို႔၊ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ ေပးတဲ့ လုပ္ခလစာပါ။ အေျခအေနေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ အလုပ္သမား သမဂၢေတြ အေျခအေနအရ သူတို႔ အခြင့္အေရးကို တိုက္ပြဲဝင္ ေတာင္းဆို လာၾကတဲ့အခါ၊ အစိုးရ အေျခအေန အေပၚလည္း မူတည္တာေပါ့။ သူတို႔က ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္း၊ စည္းၾကပ္တာေတြ လုပ္ေပးရပါ တယ္။

ပညာေရး ကိစၥအေနနဲ႔ ပညာေရးသည္ ဥေရာပ သမဂၢက အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းတဲ့ အခါမွာ ဦးစားေပးတဲ့ က႑တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းကို တက္ေရာက္ၾကတဲ့ ဦးေရက ေယာက္်ားေလးေတြ အတြက္ေရာ၊ မိန္းကေလးေတြ အတြက္ပါ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက သတ္မွတ္ထားၾကတဲ့ ပန္းတိုင္နဲ႔ နီးစပ္လာပါၿပီ။ အေရအေသြးက ျပည့္မီေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ပညာေရးက ျပႆနာ ရွိေနဆဲပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အရည္အေသြး မရွိၾကပါဘူး။ IDP လုိ ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ၊ တႏိုင္ငံလံုးက IDP လုိ ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ လူမႈတရားမွ်တမႈ ရႈေထာင့္က ေျပာမယ္ ဆိုရင္ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေန ဆဲပါ။ ဘယ္လို အခြင့္အလမ္းမွ ရွိမေနပါဘူး။ အဲ့ဒီအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြကို သူတုိ႔ေနရပ္ ျပန္ႏိုင္ဖို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ပညာေရးက တိုးတက္ လာပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ က႑တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ေဘးသင့္ႏုိင္ေျခ တခုကို က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။ အဲ့ဒါက ျမန္မာမွာ အလွ်င္အျမန္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးလာေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုးတက္လာတာနဲ႔ တျပိဳင္နက္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးလုုိ က႑ေတြမွာ အၿပိဳင္စနစ္ ႏွစ္ရပ္ ေပၚလာမယ့္ စိန္ေခၚမႈ ရွိေနပါတယ္။ တဖက္မွာ လူတိုင္း လႊမ္းျခံဳတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Universal health care) ပါ။ ဒီ့အတြက္ လူတိုင္းက ေဆးရံုေဆးခန္း သြားႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီ ျပည္သူ ့၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမယ့္ ေဆးရုုံမွာ ဆရာဝန္မရွိ၊ သူနာျပဳ ေဆးမရွိဘူး ဆုိပါစို႔။ တဖက္က သူနဲ႔ အျပိဳင္ ေပၚလာမယ့္၊ ရွိေနမယ့္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈပါ။ ေငြေၾကး တတ္ႏိုင္သူေတြက အဲ့ဒီ ပုုဂၢလိက ၀န္ေဆာင္မႈဆီ သြားႏိုင္ပါတယ္။ ျပင္ပ ေဆးခန္းသြား၊ ကုသမႈ ရယူႏိုင္ဖို႔ ပါ။ ဒါက ေသခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမယ့္ ကိစၥပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတာနဲ႔အမွ် ဒီလို အၿပိဳင္သြားေနတဲ့ စနစ္ႏွစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ပုဂၢလိကေက်ာင္း- အစိုးရေက်ာင္း၊ တခုုက အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မယ္။ ေနာက္တခုုက အရည္အေသြး အလြန္ ညံ့ဖ်င္းမယ္။ ဒီလုုိ အၿပိဳင္စနစ္မ်ဳိး မေပၚလာအပ္ပါဘူး။ ဒါက အခြင့္အလမ္း စနစ္ တည္ေဆာက္ထားပုုံ အရ လူအဖြဲ ့စည္းအတြင္းမွာ လူမႈေရးအရ မတရားမမွ်တမႈ ေတြျဖစ္ေစဖုုိ ့လမ္းဖြင့္ေပးသလုုိ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။


ေနာက္ဆံုး က်ေနာ့္ အေနနဲ႔ တရားမွ်တေရး က႑ကို ေျပာပါရေစ။ လူမႈ တရားမွ်တမႈနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ (rule of law) ဆုိတာ လံုးဝ မတူညီတဲ့၊ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနတဲ့ သေဘာတရား ႏွစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈ အတြက္လည္း က်ေနာ္တို႔ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈလို႔ ေျပာတဲ့ အခါမွာ၊ တခါတေလမွာ တည္ဆဲ ဥပေဒ အရသာ ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့ ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခအေနမ်ဳိး ဆိုက္တတ္ပါတယ္။ ဥပေဒကို အသံုးျပဳၿပီး လူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္၊ အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူေတြရဲ႔ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔ အတြက္ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးအရ၊ စစ္ေရးအရ၊ ႏိုင္ငံေရး အရ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေပါ့။ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈနဲ႔ လူမႈတရားမွ်တေရးနဲ႔ မေရာေထြးလုိက္ပါနဲ႔။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ တခု လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာလူထုေတြက တရားေရးက႑၊ တရားရံုးတုိ႔သည္ လူေတြရဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပစ္ဒဏ္ေပးဖို႔၊ စည္းကမ္း ထိန္းဖို႔လို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အနည္းဆံုး က်ေနာ္တို႔ ယူဆထားတဲ့ တရားမွ်တမႈ သေဘာတရား၊ တရားေရး စနစ္က ဘယ္လို ျဖစ္သင့္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ တရားေရး က႑က လူမႈ တရားမွ်တေရးကို အားမေပးပါဘူး။ အကယ္၍ စည္းၾကပ္တဲ့ ဥပေဒက မတရား မမွ်တဘူး ဆိုပါစို႔။ အေစာပိုင္းက က်ေနာ္ေျပာခဲ့တဲ့ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းနဲ႔ ပလပ္ေျမ ဥပေဒကိစၥ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေျမယာ ဥပေဒကို ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာနဲ႔ စည္းၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ ဆိုပါစို႔။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးေတာ့ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ လူမႈ တရားမွ်တမႈ ျဖစ္ေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ ပထမအခ်က္ လူမႈတရားမွ်တမႈပါ၊ အဲ့ဒါရဲ႕ ေျပာင္းျပန္က အခြင့္ထူးခံေတြပါ။ ပိုေနျမဲ က်ားေနျမဲ အေျခအေနကို ထိန္းထားခ်င္တဲ့ အာဏာရွိတဲ့ သူေတြပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း နမူနာေကာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ ဘယ္ကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ သမိုင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ အာဏာကို တည္ေဆာက္ၿပီး ေကာင္းေကာင္း အကာအကြယ္ ျပဳထားၾကပါတယ္။ စနစ္အရ လူမႈတရားမွ်တမႈ အေပၚမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြလုိ႔ ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက တရားမွ်တမႈကို ဦးတည္ေစတဲ့ အဓိကတြန္းအား သံုးခု ရွိပါတယ္။ နံပါတ္တစ္ ပညာေရး ျဖစ္ပါ တယ္၊ လူတုိင္းကို ေအာင္ျမင္မႈ အခြင့္အလမ္း ရေစရပါမယ္။ နံပါတ္ႏွစ္။ ဥပေဒျပဌာန္း ေရးဆြဲမႈ ပါ။ တရားဥပေဒ ျပဳတဲ့အခါမွာ ဘယ္လို ဥပေဒေတြကို ျပဳတာလဲ၊ လူနည္းစုေတြကို ကာကြယ္ ေပးသလား။ ထိခိုက္ နစ္နာႏိုင္ေျချမင့္ေနသူ ေတြဘက္က ရပ္တည္တဲ့ ဥပေဒေတြလား၊ လူနည္းစုအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားတဲ့ ဥပေဒေတြလား၊ ေက်းလက္ေတြ အတြက္လား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကာကြယ္ ေပးဖို႔အတြက္လား အစရွိသျဖင့္ အကုန္လံုးၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပဲ ေျပာေျပာ၊ ဥေရာပပဲ ေျပာေျပာ၊ ဘယ္စနစ္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္သူ ရံႈးသူ ရွိၾကပါတယ္။ ခင္ဗ်ားက ဘယ္ေလာက္ပဲ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကိဳးစား ႏိုင္သူ ရႈံးသူ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ တရားမွ်တမႈ လုိ႔ေျပာတဲ့အခါမွာ လူမႈေရးအရ အကာအကြယ္ေပးမႈ လုိအပ္ပါတယ္။ မေအာင္ျမင္တဲ့ သူေတြကို ကူညီ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ ေသြးစည္းညီညႊတ္မႈ ဆုိတဲ့ အသိုက္အဝန္းေတြ လုိလာပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲေတြလိုပါပဲ။ အခု က်ေနာ္ ျမင္ေတြ႔ရတာက ခင္ဗ်ားတို႔က လူမႈတရားမွ်တမႈ ကိစၥေတြအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတာ ဝမ္းသာပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္သူရႈံးသူရွိတဲ့ ေလာကအတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ေတြကို က်ေနာ့္ရဲ႕ လူမႈတရားမွ်တေရး ဆိုင္ရာ ဥေရာပဘက္က အျမင္ေတြကိုလည္း တင္ျပခဲ့ၿပီးၿပီလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Share.

About Author

Avatar

Leave A Reply